use vague or nonsensical words (in speech or writing)

listen to the pronunciation of use vague or nonsensical words (in speech or writing)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение use vague or nonsensical words (in speech or writing) в Английский Язык Турецкий язык словарь

waffle
gofre bir çeşit gözleme
waffle
gevelemek
waffle
pasta
waffle
zırvalamak
waffle
saçma sapan konuşmak
waffle
kem küm ederek görüşünü açıkça belirtmekten kaçınmak; kem küm ederek belirli bir
waffle
saçmala
waffle
{i} gofre (bir çeşit gözleme)
waffle
{f} saçmalamak
waffle
kalıpla yapılan bir çeşit gözleme
waffle
(isim) gözleme, boş lâf, saçma
waffle
bir tür gözleme
waffle
f., İng., k.dili
waffle
waffle iron ızgara şeklinde gözleme kalıb
waffle
zırvalama
Английский Язык - Английский Язык
{f} waffle
use vague or nonsensical words (in speech or writing)
Избранное