urge or force (a person) to an action; constrain or motivate

listen to the pronunciation of urge or force (a person) to an action; constrain or motivate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение urge or force (a person) to an action; constrain or motivate в Английский Язык Турецкий язык словарь

force
zorlamak

Onu yapman için seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to force you to do that.

Gitmen için seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to force you to go.

force
{f} baskı yapmak
force
{i} kuvvet

Amerikan kuvvetleri geri çekildi. - American forces were withdrawn.

Hoover, Amerikan kuvvetlerini Nikaragua'dan geri çekti. - Hoover withdrew American forces from Nicaragua.

force
{i} güç

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

Durdurulamayan bir güç sabit bir cismi vurursa ne olur? - What happens when an unstoppable force hits an unmovable object?

force
{f} sıkıştırmak
force
{i} kudret
force
{i} şiddet
force
{i} yürürlük

Onlar geri yürürlükte olacak. - They will be back in force.

Bu kanun hâlâ yürürlükte mi? - Is that law still in force?

force
(Politika, Siyaset) yasadışı şiddet
force
angarya
force
inandırma gücü
force
baskı

Adımı imzalamam için bana baskı yapıldı. - I was forced to sign my name.

Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir. - Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force.

force
(ısı vererek bitkiyi) vaktinden önce olgunlaştırmak
force
{i} yığın
force
{i} etki

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
tazyik
force
{f} ırzına geçmek
force
fors majör
Английский Язык - Английский Язык
impel
force
urge or force (a person) to an action; constrain or motivate

    Расстановка переносов

    urge or force (a person) to an action; con·strain or mo·ti·vate

    Произношение

    Слово дня

    psithurism
Избранное