unsubtly

listen to the pronunciation of unsubtly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unsubtly в Английский Язык Турецкий язык словарь

bluntly
dobra dobra
bluntly
açık açık
bluntly
Açık açık, dobra dobra, dolambaçsız bir biçimde, açıkça
bluntly
(Mukavele) basit olarak, açıkça, sade
bluntly
açık bir şekilde
bluntly
açıkça

Hiç kimse bunu çok açıkça söylemeyecek ama bunun özü odur. - Nobody will say it so bluntly, but that is the gist of it.

Английский Язык - Английский Язык
bluntly
unsubtly
Избранное