unsubmissive, noncompliant; obstinate in one's refusal

listen to the pronunciation of unsubmissive, noncompliant; obstinate in one's refusal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unsubmissive, noncompliant; obstinate in one's refusal в Английский Язык Турецкий язык словарь

recusant
recusancy boyun eğmeme
recusant
resmi kiliseye gitmeyi reddeden resmi kilise kanunlarına karşı gelen kimse
recusant
isyankar
recusant
isyankar kimse
Английский Язык - Английский Язык
{s} recusant
unsubmissive, noncompliant; obstinate in one's refusal
Избранное