unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent

listen to the pronunciation of unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent в Английский Язык Турецкий язык словарь

depressed
morali bozuk

Bugün biraz morali bozuk görünüyorsun. - You seem a little depressed today.

Tom'un son zamanlarda Morali bozuk. - Tom has been depressed lately.

depressed
{s} bunalımlı

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom looked depressed.

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom seemed depressed.

depressed
sanayisi gelişmemiş
depressed
kahrolmak
depressed
üzülmüş
depressed
üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

depressed
{f} üz

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor. - Reading this philosophy book is making me depressed.

depressed
Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

depressed
canı sıkılmış
depressed
x üz/indir/bastır
depressed
(Biyoloji) deprese
depressed
(sıfat) kederli, karamsar, bastırılmış, bunalımlı, düşürülmüş, darboğazda olan, durgun, çökmüş
depressed
{s} kederli
depressed
{s} çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

depressed
{s} değeri düşürülmüş
depressed
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
Английский Язык - Английский Язык
depressed
unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent

    Расстановка переносов

    unhappy, and blam·ing one·self rath·er than others; de·spond·ent

    Произношение

    Слово дня

    running dog
Избранное