unfavorably known to the general public

listen to the pronunciation of unfavorably known to the general public
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unfavorably known to the general public в Английский Язык Турецкий язык словарь

notorious
{s} adı çıkmış

Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun. - The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken.

O adı çıkmış bir yalancı. - He's a notorious liar.

notorious
kötü şöhretli

Tom iyi tanınmış ve kötü şöhretlidir. - Tom is well-known and notorious.

Tom kötü şöhretli bir ertelemeci. - Tom is a notorious procrastinator.

notorious
{s} dile düşmüş
notorious
mahut
notorious
kötü tanınmış

2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir. - The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders.

notorious
namlı
notorious
notoriously dile düşmüş olarak
notorious
kötülüğüyle ün salmış
Английский Язык - Английский Язык
notorious
unfavorably known to the general public

  Расстановка переносов

  un·fa·vor·a·bly known to the gen·er·al pub·lic

  Турецкое произношение

  ınfeyvırıbli nōn tı dhi cenrıl pʌblîk

  Произношение

  /ənˈfāvərəblē ˈnōn tə ᴛʜē ˈʤenrəl ˈpəblək/ /ənˈfeɪvɜrəbliː ˈnoʊn tə ðiː ˈʤɛnrəl ˈpʌblɪk/

  Слово дня

  flay
Избранное