unequal; dissimilar; separate

listen to the pronunciation of unequal; dissimilar; separate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unequal; dissimilar; separate в Английский Язык Турецкий язык словарь

disparate
apayrı
disparate
nispetsiz
disparate
kıyaslanabilemez
disparate
tamamen farklı
disparate
farklı şeyler
disparate
{s} bambaşka
disparate
benzeşmeyen şeyler
disparate
eşit olmayan
disparate
tamamen ayrı
disparate
{s} benzeşmeyen
disparate
{s} farklı

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

disparate
birbirine benzemeyen
disparate
bambaşka şeyler
Английский Язык - Английский Язык
disparate
unequal; dissimilar; separate
Избранное