under a moral obligation

listen to the pronunciation of under a moral obligation
Английский Язык - Турецкий язык
başka seçenek
under a moral obligation

  Расстановка переносов

  un·der a mor·al ob·li·ga·tion

  Турецкое произношение

  ʌndır ı môrıl äblıgeyşın

  Произношение

  /ˈəndər ə ˈmôrəl ˌäbləˈgāsʜən/ /ˈʌndɜr ə ˈmɔːrəl ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  Слово дня

  gastronome
Избранное