unbiased impartial unconcern

listen to the pronunciation of unbiased impartial unconcern
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unbiased impartial unconcern в Английский Язык Турецкий язык словарь

indifference
{i} ilgisizlik

Aşkın trajedisi ilgisizliktir. - The tragedy of love is indifference.

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

indifference
{i} aldırmazlık
indifference
(Tıp) indiferans
indifference
lakaydi
indifference
adamsendecilik
indifference
nemelazımcılık
indifference
kayıtsızlık

Kayıtsızlık, hoşgörüsüzlüğün en hafif biçimidir. - Indifference is the mildest form of intolerance.

Tom kayıtsızlık numarası yapmaya çalıştı. - Tom tried to feign indifference.

indifference
aldırışsızlık
indifference
{i} tarafsızlık
indifference
{i} duygusuzluk
indifference
{i} ilgilenmeme
indifference
{i} hissizlik
indifference
önem vermeyiş
indifference
{i} umursamama
indifference
a matter of indifference ilgilenmeye değmeyen mesele
indifference
{i} umursamazlık
indifference
{i} önemsizlik
indifference
tarafsızlık/ilgisizlik
Английский Язык - Английский Язык
indifference
unbiased impartial unconcern

  Расстановка переносов

  un·bi·ased im·par·tial un·con·cern

  Турецкое произношение

  ʌnbayıst împärşıl ʌnkınsırn

  Произношение

  /ˌənˈbīəst əmˈpärsʜəl ˌənkənˈsərn/ /ˌʌnˈbaɪəst ɪmˈpɑːrʃəl ˌʌnkənˈsɜrn/

  Слово дня

  dreary
Избранное