unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)

listen to the pronunciation of unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение unacceptable behavior (especially ludicrously false statements) в Английский Язык Турецкий язык словарь

bunk
{i} ranza

Tom ranzada uyuyordu. - Tom was asleep on the bunk.

Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur. - Bunk beds are a way to save space.

bunk
yatak
bunk
saçmalık
bunk
kuşet
bunk
{i} saçma, zırva
bunk
{i} yatak [gemi.]
bunk
{f} asmak (dersleri)
bunk
{i} kaçma
bunk
{f} yatakta yatmak
bunk
rahatsız bir yerde yatmak
bunk
{f} ranzada yatmak
bunk
{i} zırva
bunk
(isim) ranza, yatak [gemi.], palavra, zırva, saçma, kaçma, sıvışma
bunk
bunkhouseişşi yatakhanesi
bunk
zırva/yatak/ranza
bunk
(fiil) ranzada yatmak, yatakta yatmak, kaçmak, tüymek, tabanları yağlamak, asmak (dersleri)
bunk
{i} palavra
Английский Язык - Английский Язык
bunk
rot
hogwash
bunkum
guff
unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)

    Расстановка переносов

    un·ac·cep·ta·ble be·ha·vior (especially lu·di·crous·ly false statements)

    Слово дня

    coliseum
Избранное