ukâla

listen to the pronunciation of ukâla
Турецкий язык - Английский Язык
know-it-all

Tom is just a know-it-all. - Tom sadece bir ukala.

wise guy

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

smarty
pedant
prig
cocky
highbrow
smarty pants
smartass

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

smart-alecky
aleck
(Argo) clever clog
wiseguy
(deyim) clever pants
(deyim) smart ass
(deyim) smart alec
sophisticate
(deyim) clever clogs
smart

Tatoeba is an interesting playing field for smartasses. - Tatoeba ukalalar için ilgi çekici bir oyun alanıdır.

(Slang) Smartass
know-it-all, smart aleck, wise guy, smarty pants, smartass, wiseacre
smart-alecky, cocky, cocksure, superior; smart aleck, clever Dick, pseud, wise guy, wiseacre, know-all, know-it-all
stuffed shirt
know-it-all, smart-alecky, smartass
pedantic
sapient
clever dick
smart aleck
wise

Nobody likes a wise guy. - Hiç kimse ukalayı sevmez.

cavalier
snappish
priggish
bumptious
wiseacre
know it all
officious
pseud
cocksure
prig
snappish
arrogant
know-all
smarty pants
bighead
witling
ukala dümbeleği
(deyim) wiseacre
ukala dümbeleği
wise guy
ukala dümbeleği
bighead
ukala dümbeleği
smart arse
ukala bir şekilde
pedantically
ukala bir şekilde
priggishly
ukala bir şekilde
donnishly
ukala dümbeleği
real smart aleck, real wise guy
ukala dümbeleği
smart arse, wise guy, bighead, clever Dick, smart aleck
ukalâ dümbeleği
know-it-all
ukalâ dümbeleği
smart aleck
ukâla olmak
hear the grass grow
Турецкий язык - Турецкий язык
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse: "Bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner
(Osmanlı Dönemi) (Âkıl. C.) Akıllılar
(Osmanlı Dönemi) Halk dilinde: Akıllılık iddia edenler
Bilgiçlik taslayan
Bilecen
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
ukala dümbeleği
Aklı ermediği hâlde her konuda fikir yürüten, bilir bilmez her şeye karışan zevzek
ukala ukala
Ukalâ bir biçimde
ukâla
Избранное