two or more notes sounding simultaneously

listen to the pronunciation of two or more notes sounding simultaneously
Английский Язык - Турецкий язык

Определение two or more notes sounding simultaneously в Английский Язык Турецкий язык словарь

harmony
ahenk

Kız kardeşler birbirleriyle ahenk içerisinde yaşadı. - The sisters lived in harmony with each other.

harmony
armoni
harmony
uyum

Köpeğim ve kedim birbirleriyle uyum içinde yaşarlar. - My dog and cat live in harmony with each other.

Aralarında bir uyum hüküm sürdü. - A harmony prevailed among them.

harmony
akort
harmony
bağdaşma
harmony
{i} düzen
harmony
gönül birliği
harmony
intibak
harmony
uyarlanma
harmony
adaptasyon
harmony
düzenlik
harmony
uygunluk
harmony
ahenk ilmi
harmony
{i} harmoni

Beşinci Harmoni inanılmaz bir kız grubudur. - Fifth Harmony is an amazing girl group.

harmony
{i} müz. armoni
Английский Язык - Английский Язык
harmony
two or more notes sounding simultaneously

  Расстановка переносов

  two or more notes sound·ing si·mul·ta·ne·ous·ly

  Турецкое произношение

  tu ır môr nōts saundîng saymılteyniısli

  Произношение

  /ˈto͞o ər ˈmôr ˈnōts ˈsoundəɴɢ ˌsīməlˈtānēəslē/ /ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈnoʊts ˈsaʊndɪŋ ˌsaɪməlˈteɪniːəsliː/

  Слово дня

  apocalypse
Избранное