tutku ve duygular için, yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek

listen to the pronunciation of tutku ve duygular için, yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek
Турецкий язык - Турецкий язык
söndürmek
tutku ve duygular için, yatıştırmak, etkisiz duruma getirmek

    Расстановка переносов

    tut·ku ve duy·gu·lar i·çin, ya·tış·tır·mak, et·ki·siz du·ru·ma ge·tir·mek

    Произношение

    Слово дня

    skulk
Избранное