treat medicinally, treat with medicine

listen to the pronunciation of treat medicinally, treat with medicine
Английский Язык - Турецкий язык

Определение treat medicinally, treat with medicine в Английский Язык Турецкий язык словарь

medicine
tıp

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

O, üniversitede tıp eğitimi almaya karar verdi. - He decided to major in medicine in college.

medicine
(Tıp) Tıp (ilmi), tababet, hekimlik
medicine
{i} doktorluk

Babam doktorluk uygulaması yapmaktadır. - My father practices medicine.

O doktorluktan men edildi. - He was banned from practising medicine.

medicine
em
medicate
ilaçla tedavi et
medicate
içine ilaç katmak
medicate
{f} ilaçla tedavi etmek
medicate
{f} ilaç katmak
medicate
(Tıp) İçine ilaç almak
medicate
{f} ilaçlamak
medicate
{f} ilaç vermek
medicine
(isim) ilaç, tıp, doktorluk, büyü, sihirbazlık
medicine
{i} tıp, hekimlik
medicine
afsun
medicine
ilaçla tedavi etmek
medicine
ilaç vermek
medicine
ilaç,tıp
Английский Язык - Английский Язык
medicate
medicine
treat medicinally, treat with medicine
Избранное