transportation discrepancy report

listen to the pronunciation of transportation discrepancy report
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) ulaştırma uyuşmazlık raporu
transportation discrepancy report

  Расстановка переносов

  trans·por·ta·tion dis·crep·an·cy re·port

  Турецкое произношение

  tränspırteyşın dîskrepınsi ripôrt

  Произношение

  /ˌtranspərˈtāsʜən dəˈskrepənsē rēˈpôrt/ /ˌtrænspɜrˈteɪʃən dɪˈskrɛpənsiː riːˈpɔːrt/

  Слово дня

  amative
Избранное