transfer power to someone

listen to the pronunciation of transfer power to someone
Английский Язык - Турецкий язык

Определение transfer power to someone в Английский Язык Турецкий язык словарь

delegate
{i} temsilci

Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı. - Delegates from many countries participated in the conference.

delegate
{f} görevlendirmek
delegate
murahhaslık
delegate
temsilci olarak görevlendirmek/atamak
delegate
delege olarak göndermek
delegate
yetki aktar
delegate
(fiil) delege atamak, delege olarak yetkilendirmek, ihale etmek
delegate
{i} vekil
delegate
{i} elçi
delegate
(Askeri) DELEGE: Kendisine belirli yetkiler verilerek bir yere veya birinin yanına temsilci olarak gönderilen kimse
delegate
yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan
delegate
{f} delege atamak
delegate
{f} havale etmek, devretmek
delegate
{f} ihale etmek
delegate
{i} delege

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

Delegeler derhal oylarını kullandılar. - The delegates voted immediately.

delegate
{i} (del'ıgît, del'ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil
Английский Язык - Английский Язык
delegate
depute
transfer power to someone

  Расстановка переносов

  trans·fer po·wer to some·one

  Турецкое произношение

  tränsfır pauır tı sʌmwʌn

  Произношение

  /transˈfər ˈpouər tə ˈsəmˌwən/ /trænsˈfɜr ˈpaʊɜr tə ˈsʌmˌwʌn/

  Слово дня

  tabula rasa
Избранное