transfer of technical or other knowledge to another country

listen to the pronunciation of transfer of technical or other knowledge to another country
Английский Язык - Английский Язык
export of knowhow
transfer of technical or other knowledge to another country

  Расстановка переносов

  trans·fer of tech·ni·cal or oth·er knowl·edge to an·oth·er coun·try

  Турецкое произношение

  tränsfır ıv teknîkıl ır ʌdhır nälıc tı ınʌdhır kʌntri

  Произношение

  /transˈfər əv ˈteknəkəl ər ˈəᴛʜər ˈnäləʤ tə əˈnəᴛʜər ˈkəntrē/ /trænsˈfɜr əv ˈtɛknɪkəl ɜr ˈʌðɜr ˈnɑːləʤ tə əˈnʌðɜr ˈkʌntriː/

  Слово дня

  artiodactyl
Избранное