toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik

listen to the pronunciation of toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
Турецкий язык - Турецкий язык
rezalet
toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik

    Расстановка переносов

    top·lu·mun duy·gu·la·rı·nı in·ci·ten o·lay ve·ya du·rum, ke·pa·ze·lik, mas·ka·ra·lık, re·zil·lik

    Произношение

    Слово дня

    bricolage
Избранное