to win over or attract someone

listen to the pronunciation of to win over or attract someone
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to win over or attract someone в Английский Язык Турецкий язык словарь

seduce
baştan çıkarmak
seduce
ayartmak
seduce
ayartma
seduce
{f} tahrik etmek
seduce
bastan çıkarmak
seduce
iğfal etmek
seduce
kandırmak
seduce
ayart

Gerçekten beni ayartabileceğini düşündün mü? - Did you really think that you could seduce me?

O, Tom tarafından ayartıldı. - She was seduced by Tom.

seduce
namusuna leke sürmek
seduce
{f} kanına girmek
seduce
iğfal edilebili
seduce
baştan çıkarma seducer i ayartan adam iğfal eden adam
seduce
seducementiğfal
seduce
azdlrılabilir
seduce
ifsat etmek
Английский Язык - Английский Язык
seduce
to win over or attract someone

  Расстановка переносов

  to Win over or at·tract some·one

  Турецкое произношение

  tı wîn ōvır ır ıträkt sʌmwʌn

  Произношение

  /tə ˈwən ˈōvər ər əˈtrakt ˈsəmˌwən/ /tə ˈwɪn ˈoʊvɜr ɜr əˈtrækt ˈsʌmˌwʌn/

  Слово дня

  languid
Избранное