to walk onto the field at the beginning of an innings

listen to the pronunciation of to walk onto the field at the beginning of an innings
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to walk onto the field at the beginning of an innings в Английский Язык Турецкий язык словарь

come out
(deyim) sonuclanmak,cikmak
come out
(leke) çıkmak. come out of one's shell açılmak, suskunluğu bırakmak
come out
yayımlanmak (yayın)
come out
çıkmak (leke)
come out
(Politika, Siyaset) yayılmak
come out
ortaya çıkmak
come out
gözükmek
come out
(Dilbilim) belirmek
come out
ayyuka çıkmak
come out
(Dilbilim) vitrine çıkmak
come out
çıkmak

Dışarı çıkmak ve oynamak ister misin? - Do you want to come out and play?

Şimdi çıkmak zorundasın. - You've got to come out now.

come out
(haber) yayılmak; (yayın) yayımlanmak
come out
(leke) çıkmak
come out
görünmek
come out
sonuçlanmak
come out
anlaşılmak
Английский Язык - Английский Язык
come out
to walk onto the field at the beginning of an innings

  Расстановка переносов

  to walk on·to the field at the be·gin·ning of an in·nings

  Турецкое произношение

  tı wôk ôntu dhi fild ät dhi bîgînîng ıv ın înîngz

  Произношение

  /tə ˈwôk ˈônto͞o ᴛʜē ˈfēld ˈat ᴛʜē bəˈgənəɴɢ əv ən ˈənəɴɢz/ /tə ˈwɔːk ˈɔːntuː ðiː ˈfiːld ˈæt ðiː bɪˈɡɪnɪŋ əv ən ˈɪnɪŋz/

  Слово дня

  abend
Избранное