to verify; to recheck; to use extra care or caution

listen to the pronunciation of to verify; to recheck; to use extra care or caution
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to verify; to recheck; to use extra care or caution в Английский Язык Турецкий язык словарь

make sure
tahkik etmek
make sure
unutmamak
make sure
garantiye almak
make sure
garantilemek
make sure
sağlam kazığa bağlamak
make sure
(deyim) güvence vermek
make sure
(deyim) inandırmak
make sure
emin ol

Bir gün hayatın gözlerinin önünde hızla akıp gidecektir. Emin ol, izlemeye değer. - One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching.

Gitmeden önce ondan emin olmalısınız. - You should make sure of it before you go.

make sure
-dan emin olmak, -i sağlama almak, -i temin etmek
make sure
emin olmak, sağlama almak, temin etmek, unutmamak, bakmak, sağlama bağlamak
make sure
emin olmak

Ben zamandan emin olmak istiyorum. - I'd like to make sure of the time.

Tom Mary'nin hâlâ uyuduğundan emin olmak için kontrol etti. - Tom checked to make sure Mary was still sleeping.

make sure
kontrol etmek, bakmak
make sure
emin olmak için gerekeni yapmak: Make sure the door is locked! Kapıyı kontrol et!/Kapı kilitli mi, bir bak! Make sure he doesn't come! Ne
Английский Язык - Английский Язык
make sure

When you leave, make sure you lock the door behind you.

to verify; to recheck; to use extra care or caution
Избранное