to variegate, vary, alter, distinguish

listen to the pronunciation of to variegate, vary, alter, distinguish
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to variegate, vary, alter, distinguish в Английский Язык Турецкий язык словарь

diversity
{i} çeşitlilik

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Bu orman çeşitlilik açısından zengindir. - This forest is full of diversity.

diversity
çeşitleme
diversity
tefavüt
diversity
değişim
diversity
farklı olma
diversity
farklılık

Bize güç veren şey farklılıktır. - Diversity is what gives us strength.

diversity
fark

Bize güç veren şey farklılıktır. - Diversity is what gives us strength.

diversity
nevi
diversity
{i} başkalık
diversity
{i} cins
diversity
{i} değişik tür

Bu orman değişik türlerle doludur. - This forest is full of diversity.

Английский Язык - Английский Язык
{v} diversity
to variegate, vary, alter, distinguish
Избранное