to use light, idle language by way of fun or ridicule; to banter

listen to the pronunciation of to use light, idle language by way of fun or ridicule; to banter
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to use light, idle language by way of fun or ridicule; to banter в Английский Язык Турецкий язык словарь

chaff
{i} saman

Eski kuşlar saman ile yakalanmış değil. - Old birds are not caught with chaff.

chaff
lak
chaff
(hayvan yemi olarak) saman
chaff
takılmak
chaff
{i} kıyılmış hayvan yemi
chaff
{f} ufalamak
chaff
{i} şakalaşma
chaff
{i} önemsiz mesele
chaff
tahılın dış kabuğu
chaff
kepek
chaff
{i} şaka
chaff
{f} takılmak (Argo)
chaff
{f} şaka etmek
chaff
chaffer şakacı kimse
chaff
{i} saman tozu
chaff
(Askeri) (NATO) KARIŞTIRMA REFLEKTÖRLERİ: Bir radar karşı önlem olarak ekseriya mermi kovanlarından veya roketlerden bırakılan veya uçaklardan serpilen, elektromanyetik enerjiyi yansıtmada kullanılan frekans kesici metal varak şeritlere, tellere veya metalize cam liflere verilen isim
chaff
şakalaşmak
chaff
{f} kesmek (saman vb)
Английский Язык - Английский Язык
chaff
to use light, idle language by way of fun or ridicule; to banter

    Расстановка переносов

    to use light, i·dle lan·guage by way of fun or ridicule; to ban·ter

    Произношение

    Слово дня

    fetor
Избранное