to unfold or make visible

listen to the pronunciation of to unfold or make visible
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to unfold or make visible в Английский Язык Турецкий язык словарь

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tarihçinin rolü daha az keşfetmek ve onları çevirmek ve açıklamak yerine belgelerin kataloğunu hazırlamaktır. - The role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

Lütfen bana futbolun kurallarını açıklayın. - Please explain the rules of soccer to me.

Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı. - He explained later how he made this decision.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
Английский Язык - Английский Язык
explain
to unfold or make visible

  Расстановка переносов

  to un·fold or make vis·i·ble

  Турецкое произношение

  tı ınfōld ır meyk vîzıbıl

  Произношение

  /tə ənˈfōld ər ˈmāk ˈvəzəbəl/ /tə ənˈfoʊld ɜr ˈmeɪk ˈvɪzəbəl/

  Слово дня

  feuilleton
Избранное