to undergo hardship

listen to the pronunciation of to undergo hardship
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to undergo hardship в Английский Язык Турецкий язык словарь

suffer
ıstırap çekmek
suffer
{f} cezasını çekmek
suffer
madur etmek
suffer
değer kaybetmek
suffer
bağrı yanmak
suffer
çile çekmek

Çile çekmekten saçı ağardı. - Her hair grayed with suffering.

suffer
{f} zarar görmek
suffer
uğramak (kötü bir şeye)
suffer
(Kanun) zarara uğramak
suffer
kötüye gitmek
suffer
sıkıntı çek

Mortgage borcumdan dolayı sıkıntı çektim. - I suffered from my mortgage loan.

Bir araştırmaya göre, dünyada bir milyar kişi yoksulluktan sıkıntı çekiyor. - According to a survey, 1 billion people are suffering from poverty in the world.

suffer
kalitesi düşmek
suffer
{f} göz yummak
suffer
ıstırap çekmek, acı çekmek; -i çekmek; from (belirli bir hastalıktan) mustarip olmak; from -in sıkıntısını çekmek; for -in acısını
suffer
suffererıstırap çeken kimse
suffer
{f} izin vermek
suffer
x kötüye git/acı çek/çek
suffer
tahammül etmek
suffer
müsaade etmek
Английский Язык - Английский Язык
suffer
to undergo hardship

  Расстановка переносов

  to un·der·go hard·ship

  Турецкое произношение

  tı ʌndırgō härdşîp

  Произношение

  /tə ˌəndərˈgō ˈhärdsʜəp/ /tə ˌʌndɜrˈɡoʊ ˈhɑːrdʃɪp/

  Слово дня

  zabernism
Избранное