to unabashedly express ones opinion

listen to the pronunciation of to unabashedly express ones opinion
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to unabashedly express ones opinion в Английский Язык Турецкий язык словарь

animadvert
{f} eleştir
animadvert
çekiştirmek
animadvert
{i} eleştiri
animadvert
{f} tenkit etmek
animadvert
{f} eleştirmek
animadvert
tenkit
animadvert
animadversion eleştirme
animadvert
hatasını bul
animadvert
tenkit edercesine söz söylemek
animadvert
eleştirici bir şey söylemek
animadvert
kınama
animadvert
sitem
Английский Язык - Английский Язык
animadvert
to unabashedly express ones opinion

  Расстановка переносов

  to un·a·bash·ed·ly ex·press ones o·pin·ion

  Турецкое произношение

  tı ʌnıbäşîdli îkspres wʌnz ıpînyın

  Произношение

  /tə ˌənəˈbasʜədlē əkˈspres ˈwənz əˈpənyən/ /tə ˌʌnəˈbæʃɪdliː ɪkˈsprɛs ˈwʌnz əˈpɪnjən/

  Слово дня

  zabernism
Избранное