to twist into a contorted state

listen to the pronunciation of to twist into a contorted state
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to twist into a contorted state в Английский Язык Турецкий язык словарь

screw up
içine etmek
screw up
altüst etmek
screw up
berbat etmek
screw up
(deyim) screw sth. up (argo) bozmak,berbat etmek. a screw-up bozum
screw up
sikmek
screw up
kısmak
screw up
fiyat yükseltmek
screw up
(Fiili Deyim ) 1- vidalamak 2- bozmak , berbat etmek
screw up
sıkıştırıp düzelt
screw up
bok etmek
screw up
sıçıp batırmak
screw up
artırmak
screw up
yükseltmek (fiyat)
screw up
rezil etmek
screw up
argo bir işin içine etmek, bir işi berbat etmek; (bir işin) içine etmek, (bir işi) berbat etmek
Английский Язык - Английский Язык
screw up

The baby screwed up his face and began to bawl.

to twist into a contorted state

  Расстановка переносов

  to twist in·to a con·tort·ed state

  Турецкое произношение

  tı twîst întı ı kıntôrtıd steyt

  Произношение

  /tə ˈtwəst əntə ə kənˈtôrtəd ˈstāt/ /tə ˈtwɪst ɪntə ə kənˈtɔːrtəd ˈsteɪt/

  Слово дня

  flammable
Избранное