to the simpler products of aboriginal art as distinguished from natural objects

listen to the pronunciation of to the simpler products of aboriginal art as distinguished from natural objects
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to the simpler products of aboriginal art as distinguished from natural objects в Английский Язык Турецкий язык словарь

artifact
bilhassa ilk insanlann meydana getirdigi sanat eseri
artifact
(Nükleer Bilimler) işlem hatası
artifact
{i} ilk insanların yaptığı sanat eseri
artifact
yapaylık
artifact
insan eliyle yapılmış şey
artifact
{i} yapay doku
artifact
artefakt,insan eliyle yapılan şey
artifact
(Biyoloji) artefakt
artifact
dokuda suni olarak meydana getirilen şey
artifact
yapı
artifact
(Tıp) Sağ iken mevcut olmayıp ölümden sonra cesette zuhur eden hal
artifact
{i} insan eliyle yapılan şey, özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri
artifact
insan yapı
Английский Язык - Английский Язык
artifact
to the simpler products of aboriginal art as distinguished from natural objects

  Расстановка переносов

  to the simpler products of Ab·o·rig·i·nal art as dis·tin·guished from na·tu·ral objects

  Турецкое произношение

  tı dhi sîmplır prädıks ıv äbırîcınıl ärt äz dîstînggwîşt fırm näçrıl ıbceks

  Произношение

  /tə ᴛʜē ˈsəmplər ˈprädəks əv ˌabərˈəʤənəl ˈärt ˈaz dəˈstəɴɢgwəsʜt fərm ˈnaʧrəl əbˈʤeks/ /tə ðiː ˈsɪmplɜr ˈprɑːdəks əv ˌæbɜrˈɪʤənəl ˈɑːrt ˈæz dɪˈstɪŋɡwɪʃt fɜrm ˈnæʧrəl əbˈʤɛks/

  Слово дня

  sutler
Избранное