to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date

listen to the pronunciation of to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date в Английский Язык Турецкий язык словарь

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

surrender
{f} teslim ol

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

surrender
teslim

Meksikalılar teslim oldu. - The Mexicans surrendered.

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

surrender
{i} teslim etme

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
Английский Язык - Английский Язык
surrender
to terminate or cancel a life insurance policy before the maturity date

  Расстановка переносов

  to ter·mi·nate or can·cel a life insur·ance pol·i·cy be·fore the ma·tu·ri·ty date

  Турецкое произношение

  tı tırmıneyt ır känsıl ı layf înşûrıns pälısi bîfôr dhi mıtyûrîti deyt

  Произношение

  /tə ˈtərməˌnāt ər ˈkansəl ə ˈlīf ənˈsʜo͝orəns ˈpäləsē bəˈfôr ᴛʜē məˈtyo͝orətē ˈdāt/ /tə ˈtɜrməˌneɪt ɜr ˈkænsəl ə ˈlaɪf ɪnˈʃʊrəns ˈpɑːləsiː bɪˈfɔːr ðiː məˈtjʊrɪtiː ˈdeɪt/

  Слово дня

  white elephant
Избранное