to tell, recite, refer, belong

listen to the pronunciation of to tell, recite, refer, belong
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to tell, recite, refer, belong в Английский Язык Турецкий язык словарь

relate
{f} bağlantı kurmak
relate
{f} bağlı olmak
relate
anlatmak
relate
ilişki kur

Onunla iyi ilişki kurabilirim. - I can relate to that.

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

relate
ilişki kurmak
relate
arasındaki farkı görmek/göstermek
relate
(to ile) -e yönelik olmak
relate
kapsamak
relate
hikâye etmek
relate
ait olmak
relate
(to ile) ile bağdaştırmak
relate
{f} ilgili olmak
relate
İlişkilendirmek
relate
relate bağdaştır/anlat
relate
münasebeti olmak
relate
nakletmek
relate
{f} (olaylar/durumlar/insanlar) arasında bağlantı kurmak: I can't relate those two events. O iki olay arasında
Английский Язык - Английский Язык
{v} relate
to tell, recite, refer, belong
Избранное