to teach someone to obey authority

listen to the pronunciation of to teach someone to obey authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to teach someone to obey authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

discipline
disiplin

O yeterince disiplinli değil. - He's not disciplined enough.

Tom disiplinden yoksun. - Tom lacks discipline.

discipline
sıkıdüzen
discipline
{f} kontrol et
discipline
bilgi dalı
discipline
eğitmek
discipline
kontrol altında tutmak
discipline
eğitim
discipline
idare etmek
discipline
{i} cezalandırma
discipline
cezalandır/terbi
discipline
yöntem/ceza/disiplin
discipline
disiplin,v.kontrol et: n.disiplin
discipline
{i} sıkı düzen
discipline
(Askeri) DİSİPLİN: Belirli bir harekat için tespit edilen sistematik kurallar ve usuller. Örneğin, yürüyüş disiplini (march discipline), kamuflaj disiplini (camouflage discipline) gibi
discipline
{i} bilim dalı

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

discipline
{i} talim
discipline
{i} sıkı disiplin
discipline
disipline sokmak
discipline
{i} otorite
Английский Язык - Английский Язык
discipline
to teach someone to obey authority

  Расстановка переносов

  to teach some·one to o·bey au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  tı tiç sʌmwʌn tı ōbey ıthôrıti

  Произношение

  /tə ˈtēʧ ˈsəmˌwən tə ōˈbā əˈᴛʜôrətē/ /tə ˈtiːʧ ˈsʌmˌwʌn tə oʊˈbeɪ əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  arboretum
Избранное