to talk idly

listen to the pronunciation of to talk idly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to talk idly в Английский Язык Турецкий язык словарь

chatter
{f} konuşup durmak
chatter
(Askeri) KAVRAMA TİTREMESİ: Bir motorlu araçta; kavramanın iyi oluşturulmamasından dolayı, hareket esnasında meydana gelen titreme. Bu titreme, kavrama mili yataklarının aşınmış veya motor bağlantılarının gevşemiş olmasından ileri gelebilir
chatter
çatırda
chatter
sohbet etmek
chatter
çene çalmak
chatter
takırdama
chatter
(diş/vb.) takırdamak
chatter
{i} konuşkan kimse
chatter
lafü güzaf
chatter
çene çalma
chatter
chatter marks bir aletin titreşimi sonucu meydana gelen düzensiz çizikler
chatter
{f} laklak etmek (Argo)
chatter
(isim) konuşkan kimse, dırdır (Argo)
chatter
sohbet

Daha çok iş ve daha az sohbet! - More work and less chatter!

chatter
{f} çatırdamak (dişler)
chatter
{f} gıcırdatmak
chatter
çatırda,v.gevezelik et: n.gevezelik
chatter
takırdamak
Английский Язык - Английский Язык
{v} prate
chatter
gossip
to talk idly

  Расстановка переносов

  to talk i·dly

  Турецкое произношение

  tı tôk aydli

  Произношение

  /tə ˈtôk ˈīdlē/ /tə ˈtɔːk ˈaɪdliː/

  Слово дня

  pell-mell
Избранное