to take out a screw, or loosen

listen to the pronunciation of to take out a screw, or loosen
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to take out a screw, or loosen в Английский Язык Турецкий язык словарь

unscrew
gevşetilmiş
unscrew
çevirerek açmak
unscrew
döndüre döndüre açmak
unscrew
gevşet
unscrew
(neyinse) vidalarını sökmek
unscrew
vidalarını sökmek
unscrew
{f} vidalarını çıkarmak
unscrew
gevşetmek
unscrew
{f} vidaları çıkmak
unscrew

Tom kapağı açtı ve kavanozu Mary'ye uzattı. - Tom unscrewed the cap and handed the jar to Mary.

Английский Язык - Английский Язык
{v} unscrew
to take out a screw, or loosen
Избранное