to subject a substance to distillation

listen to the pronunciation of to subject a substance to distillation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to subject a substance to distillation в Английский Язык Турецкий язык словарь

distill
{f} damıtmak
distill
{f} özünü çıkarmak
distill
imbikten çekilmek
distill
damlamak
distill
imbikten çekmek
distill
taktir etmek
distill
özünü almak
distill
damıt

Biz suyumuzun tuzunu almak için güneş enerjili damıtma kullanırız. - We use solar-powered distillation to desalinate our water.

Normal su kullanmak zamanla buhar deliklerini tıkayacak mineral birikmesine sebep olacağı için buharlı ütülerde her zaman damıtılmış su kullan. - Always use distilled water in steam irons because using ordinary water will cause a mineral build-up over time that will clog the steam holes.

distill
bkz.distil
distill
{f} damla damla akıtmak
distill
{f} saflaştırmak
distill
{f} imbikten geçmek
distill
{f} süzülmek
distill
{f} biçimlenmek
distill
{f} ayrıştırmak
Английский Язык - Английский Язык
distill
Subject a substance to distillation
distill
Subject a substance to distillation
distil
to subject a substance to distillation

  Расстановка переносов

  to sub·ject a sub·stance to dis·til·la·tion

  Турецкое произношение

  tı sıbcekt ı sʌbstıns tı dîstıleyşın

  Произношение

  /tə səbˈʤekt ə ˈsəbstəns tə ˌdəstəˈlāsʜən/ /tə səbˈʤɛkt ə ˈsʌbstəns tə ˌdɪstəˈleɪʃən/

  Слово дня

  lissotrichous
Избранное