to spread, open, extend, dissuse

listen to the pronunciation of to spread, open, extend, dissuse
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to spread, open, extend, dissuse в Английский Язык Турецкий язык словарь

expand
genişlemek
expand
{f} büyümek
expand
kabarmak
expand
açındırmak
expand
genişletme

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

Genişletmek için yer yok. - There's no room to expand.

expand
genleşmek
expand
pirinç
expand
genişle

Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır. - University education is designed to expand your knowledge.

Evren sonsuza kadar genişleyecek mi? - Will the universe expand indefinitely?

expand
büyütmek

Tom işini büyütmek istedi. - Tom wanted to expand his business.

expand
genişlet

O, araştırmasını genişletti. - He expanded his research.

Çalışarak, pazarlarımızı genişletebiliriz. - With work, we can expand our markets.

expand
genleşmek (fizik)genişletmek, büyümek (genel anlamda )

He expands his business everyyear.

expand
genişletmek;genişlemek
expand
{f} genişletmek; genişlemek; büyütmek; büyümek
expand
{f} dönüşmek
expand
(fiil) şişirmek, büyütmek, genişletmek, açmak, yayılmak, genişlemek, şişmek, açılmak, gelişmek, büyümek, dönüşmek
expand
açıl/genişle/genişlet
expand
(Avrupa Birliği) genişle(t)mek, büyü(t)mek
expand
(Tekstil) açmak, yaymak, genişletmek
expand
{f} fiz. genleşmek; genleştirmek
Английский Язык - Английский Язык
{v} expand
to spread, open, extend, dissuse
Избранное