to specify as a required procedure or ritual

listen to the pronunciation of to specify as a required procedure or ritual
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to specify as a required procedure or ritual в Английский Язык Турецкий язык словарь

prescribe
{f} reçete yazmak
prescribe
{f} (şartları/kuralları) belirtmek/tayin etmek
prescribe
{f} ilaç yazmak (doktor)
prescribe
(Tıp) ilaç yazmak
prescribe
(Tıp) reçete vermek
prescribe
tavsiye etmek
prescribe
yaz

Doktor hasta için ilaç yazdı. - The doctor prescribed medicine for the patient.

Size bir ateş düşürücü ilaç yazacağım. - I will prescribe a febrifuge to you.

prescribe
{f} buyurmak
prescribe
{f} emretmek
prescribe
salık vermek
prescribe
(Mukavele) nizam koymak; emretmek
prescribe
{f} zaman aşımına uğramak
prescribe
zaman aşımı ile hak kazanmak
prescribe
vermek zaman aşımına dayanarak hükümsüz kılmak
prescribe
zaman aşımına tabi olmak
Английский Язык - Английский Язык
prescribe
to specify as a required procedure or ritual

  Расстановка переносов

  to spe·ci·fy as a re·quired pro·ce·dure or ri·tu·al

  Турецкое произношение

  tı spesıfay äz ı rikwayrd prōsicır ır rîçuıl

  Произношение

  /tə ˈspesəˌfī ˈaz ə rēˈkwīrd prōˈsēʤər ər ˈrəʧo͞oəl/ /tə ˈspɛsəˌfaɪ ˈæz ə riːˈkwaɪrd proʊˈsiːʤɜr ɜr ˈrɪʧuːəl/

  Слово дня

  intercostal
Избранное