to sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly

listen to the pronunciation of to sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly в Английский Язык Турецкий язык словарь

pack
sarmak
pack
{f} paketlemek

Paketlemek için cumartesi günü bana yardım edebilir misin? - Could you give a me hand packing on Saturday?

Eşyaları paketlemek çok uzun sürdü. - It took me ages to pack up my stuff.

pack
(Tıp) kompres
pack
konservelemek
pack
hıncahınç doldurmak
pack
savuşmak
pack
-i denklemek
pack
tıka basa doldurmak
pack
{f} vurmak
pack
{f} eşyalarını toplamak
pack
pack ice bir araya toplanıp kitle haline gelmiş
pack
(fiil) paketlemek, sarmak, ambalajlamak, yığmak, istiflemek, tıka basa doldurmak, toplamak, toparlanmak, eşyalarını toplamak, bavul hazırlamak, defetmek, defolup gitmek, vurmak
pack
(Askeri) AMBALAJ; AMBALAJLAMAK: Nakliyat sırasında malzeme veya gruplarını korumak için yapılan ambalaj işi; malzemeyi veya malzeme gruplarını bu maksatla ambalajlamak. Bak. "amphibious pack", "oversea pack"
pack
{i} sargı
pack
{i} (sigara için) paket
pack
(Tıp) Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba
pack
{f} toplamak

Bavulumu toplamakla meşguldüm, çünkü iki gün içinde Fransa'ya gidiyordum. - I was busy packing, because I was leaving for France in two days.

Tom hala çantasını toplamak zorunda. - Tom still has to pack his suitcase.

pack
{f} (bavulunu/bavullarını) hazırlamak; eşyaları taşınmaya hazır bir duruma getirmek
pack
kapla
Английский Язык - Английский Язык
pack
to sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly

    Расстановка переносов

    to sort and ar·range (the cards) in a pack so as to se·cure the game unfairly

    Произношение

    Слово дня

    matronym
Избранное