to solve, sift, run through a sieve

listen to the pronunciation of to solve, sift, run through a sieve
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to solve, sift, run through a sieve в Английский Язык Турецкий язык словарь

riddle
bilmece

Bu bilmeceyi cevaplayabilir misin? - Can you answer this riddle?

Tavuk neden yolun karşısına geçti? çok meşhur ve bolca cevabı olan bir İngiliz bilmecesidir. - Why did the chicken cross the road? is a very well-known English riddle, to which there are a multiplicity of answers.

riddle
{f} bulmaca çözmek
riddle
{i} bulmaca

Bu bulmacayı nasıl çözeceğini biliyor musun? - Do you know how to solve this riddle?

Onun planları bir bulmaca. - His plans are a riddle.

riddle
esrar
riddle
kalburlamak
riddle
kalburdan geçirmek
riddle
(with ile) delik deşik etmek
riddle
{f} elemek
riddle
{i} kalbur
riddle
{i} sır
riddle
{i} muamma

Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece. - Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma.

riddle
{f} eleştirmek
riddle
{f} üstü kapalı konuşmak
riddle
kalburla elemek
Английский Язык - Английский Язык
{v} riddle
to solve, sift, run through a sieve
Избранное