to soak ingredients for extraction of soluble components

listen to the pronunciation of to soak ingredients for extraction of soluble components
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to soak ingredients for extraction of soluble components в Английский Язык Турецкий язык словарь

macerate
zayıflatmak
macerate
sıvıda yumuşatmak
macerate
yumuşat
macerate
yumusat
macerate
(Tıp) Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak
macerate
(fiil) ıslatarak yumuşatmak
macerate
{f} ıslatarak yumuşatmak
Английский Язык - Английский Язык
macerate
to soak ingredients for extraction of soluble components

  Расстановка переносов

  to soak ingredients for ex·trac·tion of so·lu·ble components

  Турецкое произношение

  tı sōk îngridiınts fôr îksträkşın ıv sälyıbıl kımpōnınts

  Произношение

  /tə ˈsōk ənˈgrēdēənts ˈfôr əkˈstraksʜən əv ˈsälyəbəl kəmˈpōnənts/ /tə ˈsoʊk ɪnˈɡriːdiːənts ˈfɔːr ɪkˈstrækʃən əv ˈsɑːljəbəl kəmˈpoʊnənts/

  Слово дня

  pollywog
Избранное