to shout or utter in a loud and intense manner

listen to the pronunciation of to shout or utter in a loud and intense manner
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to shout or utter in a loud and intense manner в Английский Язык Турецкий язык словарь

bawl
{f} haykırmak
bawl
{i} feryat
bawl
kışkırmak
bawl
bas bas bağırmak
bawl
{f} bağır
bawl
haşlamak
bawl
{f} bağırmak
bawl
bağırarak satış yapmak yüksek sesle ağlamak
bawl
feryat etmek
bawl
bawl bas bas bağır
bawl
azarlamak
bawl
{f} yüksek sesle ağlamak
bawl
{f} avazı çıktığı kadar bağırmak (Argo)
bawl
haykırış
Английский Язык - Английский Язык
bawl
to shout or utter in a loud and intense manner

  Расстановка переносов

  to shout or ut·ter in a loud and in·tense man·ner

  Турецкое произношение

  tı şaut ır ʌtır în ı laud ınd întens mänır

  Произношение

  /tə ˈsʜout ər ˈətər ən ə ˈloud ənd ənˈtens ˈmanər/ /tə ˈʃaʊt ɜr ˈʌtɜr ɪn ə ˈlaʊd ənd ɪnˈtɛns ˈmænɜr/

  Слово дня

  sexagesimal
Избранное