to shout applause

listen to the pronunciation of to shout applause
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to shout applause в Английский Язык Турецкий язык словарь

acclaim
{f} 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
{f} övmek
acclaim
övme
acclaim
bağırarak ilan etmek
acclaim
yürekten onaylama
acclaim
{f} alkışlamak
acclaim
{i} alkış

Seyirci, performansları için oyuncuları alkışladı. - The audience acclaimed the actors for their performance.

Onu alkışlarla imparator ilan ettiler - They acclaimed him emperor.

acclaim
{i} beğeni

Belediye başkanının konuşması çok beğeni ile karşılandı. - The mayor's speech was received with much acclaim.

acclaim
bağırmak
acclaim
anla,v.alkışla: n.alkış
acclaim
{i} tezahürat
acclaim
(Biyoloji) anla
acclaim
bağırarak ilân etmek
acclaim
{f} alkışlarla karşılamak
acclaim
bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed him emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan
acclaim
{f} ilan etmek (alkışlarla)
Английский Язык - Английский Язык
acclaim
to shout applause

  Расстановка переносов

  to shout ap·plause

  Турецкое произношение

  tı şaut ıplôz

  Произношение

  /tə ˈsʜout əˈplôz/ /tə ˈʃaʊt əˈplɔːz/

  Слово дня

  flay
Избранное