to shape, form or improve something

listen to the pronunciation of to shape, form or improve something
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to shape, form or improve something в Английский Язык Турецкий язык словарь

work on
-e ağırlık vermek
work on
-in yapımıyla uğraşmak
work on
üzerinde çalışmak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Onun üzerinde çalışmak zorunda kalacağız. - We'll have to work on that.

work on
nakışlamak
work on
(deyim) work on someone etkilemeye çalışmak
work on
(birini) ikna etmeye çalışmak
work on
-i yapmak; -i hazırlamak; -in üzerinde çalışmak; -in yapımıyla
work on
-i etkilemek, -e tesir etmek
work on
(Fiili Deyim ) -e tesir etmek , kandırmaya çalışmak
Английский Язык - Английский Язык
work on

John's in the studio working on the plans for the new house.

to shape, form or improve something
Избранное