to sexually stimulate

listen to the pronunciation of to sexually stimulate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to sexually stimulate в Английский Язык Турецкий язык словарь

arouse
{f} uyandırmak

İlgilendiğim adamda arzuyu uyandırmak için ne yapmalıyım? - What should I do to arouse desire in the man I'm interested in?

arouse
harekete geçmek
arouse
{f} harekete geçirmek
arouse
uyandır

Onu uykusundan uyandırmayın. - Don't arouse him from his sleep!

Subay askerlerinde cesaret uyandırdı. - The officer aroused courage in his soldiers.

arouse
canlandırmak
arouse
uyuyan devi uyandırmak
arouse
arousal uyandırma
arouse
uyandırma

Onu uykusundan uyandırmayın. - Don't arouse him from his sleep!

İlgilendiğim adamda arzuyu uyandırmak için ne yapmalıyım? - What should I do to arouse desire in the man I'm interested in?

arouse
gözünü açmak
arouse
uyanmak
arouse
yaşam bulmak
arouse
canlandırma
arouse
{f} kaldırmak
arouse
canlanmak
to stimulate
uyarmak
to stimulate
gayrete getirmek
Английский Язык - Английский Язык
arouse
To stimulate
extimulate
To stimulate
engender
To stimulate
effort
to sexually stimulate

  Расстановка переносов

  to sexually sti·mu·late

  Турецкое произношение

  tı sekşuıli stîmyıleyt

  Произношение

  /tə ˈseksʜo͞oəlē ˈstəmyəˌlāt/ /tə ˈsɛkʃuːəliː ˈstɪmjəˌleɪt/
Избранное