to seal up crevices with some flexible material

listen to the pronunciation of to seal up crevices with some flexible material
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to seal up crevices with some flexible material в Английский Язык Турецкий язык словарь

caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
Английский Язык - Английский Язык
caulk
to seal up crevices with some flexible material

  Расстановка переносов

  to seal up crevices with some flex·i·ble ma·te·ri·al

  Турецкое произношение

  tı sil ʌp krevısîz wîdh sʌm fleksıbıl mıtîriıl

  Произношение

  /tə ˈsēl ˈəp ˈkrevəsəz wəᴛʜ ˈsəm ˈfleksəbəl məˈtərēəl/ /tə ˈsiːl ˈʌp ˈkrɛvəsɪz wɪð ˈsʌm ˈflɛksəbəl məˈtɪriːəl/

  Слово дня

  atavism
Избранное