to scream suddenly or loudly

listen to the pronunciation of to scream suddenly or loudly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to scream suddenly or loudly в Английский Язык Турецкий язык словарь

squall
{i} fırtına

Bu gece daha sonra şiddetli fırtına bekleniyor. - Squalls are expected later tonight.

squall
{f} yaygara kopar
squall
feryat
squall
feryat etmek
squall
yaygara koparmak
squall
ciyak ciyak bağırmak
squall
boral
squall
{i} sağanak
squall
{i} bora; ani fırtına
squall
{f} avazı çıktığı kadar bağırmak
squall
(fiil) fırtına çıkmak, fırtına patlamak, yaygara koparmak, feryat etmek, avazı çıktığı kadar bağırmak, cırlamak, ciyak ciyak bağırmak
squall
feryat et
squall
{i} ani ve şiddetli rüzgâr
squall
vaveylâ
squall
{i} kargaşa
squall
bora/feryat
squall
(isim) bora, sağanak, kasırga, fırtına, ani ve şiddetli rüzgâr, kargaşa
Английский Язык - Английский Язык
{v} squeal
{v} squall
to scream suddenly or loudly

  Расстановка переносов

  to scream sud·den·ly or loud·ly

  Турецкое произношение

  tı skrim sʌdınli ır laudli

  Произношение

  /tə ˈskrēm ˈsədənlē ər ˈloudlē/ /tə ˈskriːm ˈsʌdənliː ɜr ˈlaʊdliː/

  Слово дня

  accrete
Избранное