to rule with insolence or unnecessary annoyance

listen to the pronunciation of to rule with insolence or unnecessary annoyance
Английский Язык - Английский Язык
domineer
to rule with insolence or unnecessary annoyance

  Расстановка переносов

  to rule with in·so·lence or un·nec·es·sa·ry an·noy·ance

  Турецкое произношение

  tı rul wîdh însılıns ır ınnesıseri ınoyıns

  Произношение

  /tə ˈro͞ol wəᴛʜ ˈənsələns ər ənˈnesəˌserē əˈnoiəns/ /tə ˈruːl wɪð ˈɪnsələns ɜr ənˈnɛsəˌsɛriː əˈnɔɪəns/
Избранное