to rouse from sleep; to wake; to awaken

listen to the pronunciation of to rouse from sleep; to wake; to awaken
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to rouse from sleep; to wake; to awaken в Английский Язык Турецкий язык словарь

awake
{f} uykudan kalkmak
awake
uyandırmak

Uçuş görevlisi Tom'u uyandırmak için salladı ve ona uçağın indiğini söyledi. - The flight attendant shook Tom awake and told him that the plane had landed.

Tom Mary'yi uyandırmak için nazikçe sarstı. - Tom gently shook Mary awake.

awake
{f} uyanmak
awake
farkında

Sanırım yalnızca ben farkındayım. - I think I am the only one awake.

awake
kışkırtmak
awake
harekete geçirmek
awake
harekete geçmek
awake
bilinçli
awake
bilincinde
awake
uyanmış

Tom şimdiye kadar uyanmış olmalı. - Tom should be awake by now.

Bence Tom muhtemelen şimdiye kadar uyanmıştır. - I think Tom is probably awake by now.

awake
uykudan uyanış
awake
uyandırıcı
awake
{s} tetik
awake
tetikte
awake
{s} uyanık, uyanmış
awake
{f} uyarmak
Английский Язык - Английский Язык
awake
to rouse from sleep; to wake; to awaken
Избранное