to rise from a lying or sitting position

listen to the pronunciation of to rise from a lying or sitting position
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to rise from a lying or sitting position в Английский Язык Турецкий язык словарь

stand up
kalkmak

Ayağa kalkmak istiyorum. - I'd like to stand up.

Amy ayağa kalkmak için bir çaba sarfetti. - Amy made an effort to stand up.

stand up
ayağa kalkmak

Ayağa kalkmak istiyorum. - I'd like to stand up.

Amy ayağa kalkmak için bir çaba sarfetti. - Amy made an effort to stand up.

stand up
dayanmak
stand up
yılmamak
stand up
karşı koymak
stand up
göğüs germek
stand up
sağlam kalmak
stand up
ayağa kalk

O bana ayağa kalkmamı emretti. - He ordered me to stand up.

Amy ayağa kalkmak için bir çaba sarfetti. - Amy made an effort to stand up.

stand up
(deyim) dayanmak 2.sorgulamada yeterli olmak
stand up
dikilmek
stand up
savunmak
stand up
ağaç etmek
stand up
taraftarı olmak
stand up
(Fiili Deyim ) 1- ayağa kalkmak 2- terketmek , randevuya gitmemek
stand up
bekletmek
stand up
dik dik olmak
stand up
(deyim) stand up for someone/sth. moral vermek,korumak,tarafını tutmak. stand up to someone karşı durmak,cesaretle karşılamak. stand up to sth
Английский Язык - Английский Язык
stand up

Stand up, then sit down again.

to rise from a lying or sitting position

  Расстановка переносов

  to rise from a ly·ing or sit·ting po·si·tion

  Турецкое произношение

  tı rayz fırm ı layîng ır sîtîng pızîşın

  Произношение

  /tə ˈrīz fərm ə ˈlīəɴɢ ər ˈsətəɴɢ pəˈzəsʜən/ /tə ˈraɪz fɜrm ə ˈlaɪɪŋ ɜr ˈsɪtɪŋ pəˈzɪʃən/

  Слово дня

  sword of Damocles
Избранное