to retrieve from personal or computer memory

listen to the pronunciation of to retrieve from personal or computer memory
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to retrieve from personal or computer memory в Английский Язык Турецкий язык словарь

call up
(Fiili Deyim ) 1- hatırlatmak 2- telefon etmek
call up
telefon etmek
call up
hatırlat
call up
hatırlatmak
call up
zeng vurmak
call up
alısünlemek
call up
hatirlat
call up
askere çağırmak
call up
silâh altına almak
call up
hayalinde canlandırmak
call up
gelmesini sağlamak
call up
getirtmek
call up
hatırlamak
call up
(Askeri) TELSİZ ÇAĞRI İŞARETİ: Bir telsiz istasyonunun başka bir istasyonla temas temin edebilmesi için kullanacağı işaretler grubu
Английский Язык - Английский Язык
call up
to retrieve from personal or computer memory

  Расстановка переносов

  to re·trieve from per·son·al or com·put·er me·mo·ry

  Турецкое произношение

  tı ritriv fırm pırsînîl ır kımpyutır memıri

  Произношение

  /tə rēˈtrēv fərm ˈpərsənəl ər kəmˈpyo͞otər ˈmemərē/ /tə riːˈtriːv fɜrm ˈpɜrsɪnɪl ɜr kəmˈpjuːtɜr ˈmɛmɜriː/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное