to restore to a functional state, or to a condition resembling the original

listen to the pronunciation of to restore to a functional state, or to a condition resembling the original
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to restore to a functional state, or to a condition resembling the original в Английский Язык Турецкий язык словарь

recondition
revizyondan geçirmek
recondition
(Askeri) yenileştirme
recondition
yenile
recondition
yenilemek
recondition
tamir etmek
recondition
tekrar çalışır hale getirmek
recondition
onarmak
recondition
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemeyi hizmete elverişli duruma getirmek için ıslah, onarım, revizyon işlemlerinden birini veya birkaçını uygulamak
recondition
onar
recondition
{f} tamir edip yenilemek
Английский Язык - Английский Язык
recondition
to restore to a functional state, or to a condition resembling the original

    Расстановка переносов

    to re·store to a func·tion·al state, or to a con·di·tion resembling the o·rig·i·nal

    Произношение

    Слово дня

    hypochondriac
Избранное